Vælg en side
Projekt Brief

Develop a digital concept that creates a valuable smart home (may include outdoor environment) solution for a given tech-user profile*, incorporating at least one of the smart home products from Develco Products.* Consider usage of voice control technology if it can add value to the users experience.
Your concept must create value through meaningful benefits, ease of use and desirability for the given profile. The concept should be feasible and possible to be tested by minimum 2 users from the target group.

Koncept beskrivelse

Med en allerede fastlagt målgruppe, der i dette tilfælde er Super Users, og et fokusområde, som hedder Bekvemmelighed og Velvære, udviklede teamet et koncept, der i sin enkelhed går ud på at forbedre indeklimaet hos den individuelle. Konceptløsningen tager udgangspunk i designspørgsmålet:

”Hvordan kan superbrugeren opnå et sundere indeklima i hjemmet, uden aktivt at gøre noget i hverdagen?”.

AirHomie gør brug af sensorteknologi, der automatisk sørger for at åbne vinduer på klem, hvorpå indeklimaet bliver forbedret.

Til systemet medfølger der en app, og en trådløs kontakt. Appen registrerer alle former for data, såsom hvor mange gange vinduet har været åbnet i løbet af dagen, hvad gennemsnitstemperaturen har været, om luftkvaliteten er blevet forbedret eller forværret mm.

AirHomie App

Med AirHomie appen kan brugeren altid finde information vedrørende indeklimaet i hjemmet.

Hjemskærmen som ses til højre giver information om den nuværende temperatur, luftfugtigheden, luftkvaliteten og hvor mange gange vinduet har været åbent den pågældende dag. Ligeledes er der en graf nederst på skærmen, der fortæller hvad den generelle indeklima kvalitet er.

Opgave Giver

Erhvervsakademi Aarhus

Klient

Develco Products & Design People

Rolle

UI Design, Prototype, Illustrationer, UX research

Low Fidelity Prototyper

AirHomie styres af en smart sensor i loftet, der måler temperatur, luftfugtighed og luftkvalitet. Hvis sensoren registrerer at der er dårligt indeklima, sender sensoren et signal til vinduesåbneren, der åbner vinduet på klem. Ligeledes sender sensoren et signal til termostaten, der sørger for at skrue ned for varmen, så at radiatoren ikke varmer rummet op under udluftningen.

Til højre ses et værelse med sensor i loftet, sensor ved radiatoren og sensor ved vinduerne.

Low Fidelity Prototyper

Venstre: Et vindue med monteret vinduesmoter

Ned: Trådløs kontakt med åben/luk funktion til vinduet