Vælg en side
Case: ClearView Trade

ClearView Trade er en virksomhed, der beskæftiger sig med software og softwareudvikling. Virksomheden har udviklet en platform, der som den første i Danmark har digitaliseret processen for virksomheder, der eksportere deres produkter til udlandet. Platformen har øget hastigheden samt gjort det nemmere for virksomheder, at få klargjort de nødvendige certifikater, der skal bruges, for at produkterne må sendes ud af landet.

Problem

ClearView Trade har succes, set på økonomisk vækst og antal af virksomheder, der køber sig ind på den value proposition som ClearView Trade tilbyder. Denne succes har medført, at applikationen har lidt under forværret performance. Ligeledes har den store interesse også medført, at andre områder har været nedprioriteret, såsom den generelle brugeroplevelse.

“Hvordan kan store mængde data præsenteres, hvor navigation og overblik er alfa-omega for at kunne navigere ubesværet, således at platformen gøres mere intuitiv.”

Konklusion

Hvordan kan store mængde data præsenteres, hvor navigation og overblik er alfa-omega for at kunne navigere ubesværet, således at platformen gøres mere intuitiv.

For at løse denne problemstilling har teamet ind- samlet data gennem desktop research, interviews, observationer og tests ved hjælp af forskellige metoder. Ved at analysere disse data har teamet defineret nogle grundlæggende indsigter, der er fundamentet for prototypen. Herudover er prototypen baseret på UI-principper, der skaber rammerne for designet.

Projektet har været en stor succes for Clearview Trade. Ved at benytte sig af det nye design, vil de ikke blot være i besiddelse af en platform, som ser professionel ud men også en platform, som gavner deres brugere ved at skabe et større overblik over de enkelte certifikater og consignments. Selvom prototypen mangler at blive testet eksternt, sidder projektteamet tilbage med en fornemmelse af, at de har skabt et design, som selv den mest skeptiske bruger vil kunne se mening i at bruge.

Projektteamet gik ind til opgaven med forventning om at de skulle løse et UX problem, og dermed

ikke skulle fokusere meget på selve UI delen. Der kunne dog i et tidligt stadie konkluderes, at platformens problemer med brugeroplevelsen kunne løses ved at forbedre designet af brugergrænsefladen.

Klient

ClearView Trade

Rolle

UI/UX Designer, Digital Designer

Varighed

August 2018 – December 2018

Projekt Brief

1: Projektet og dets mål:

  • Opgaven: ClearView Trade har givet teamet til opgave at forbedre brugeroplevelsen og brugergrænsefladen på deres platform.

  • Mål: Projektets succeskriterier skal måles i om de indsigter teamet finder i deres research, kan bruges til at forbedre brugeroplevelsen.

  • Målgruppe: Teamet skal udforme personas baseret på data, som bliver indsamlet gennem brugerundersøgelser.

2: Projektets kontekst:

  • Projekts baggrund: ClearView Trade er vokset eksplosivt indenfor de sidste års tid, og står derfor i en situation, hvor de skal have “ryddet op” i deres funktioner og skabe en mere intuitiv platform. Deres gyldne mål for platformen er, at få den selvkørende uden nogle former for support eller opstartshjælp. 

 

  • CVT Brand: På nuværende tidspunkt har ClearView Trades hjemmeside og platform ikke en sammenhængende designguide. Der er derfor ikke genkendelighed mellem platform og hjemmeside.

 

  • Konkurrenter: ClearView Trade har på nuværende tidspunkt ikke direkte konkurrenter i Danmark, men derimod få konkurrenter, som levere enkelte ydelser af platformens funktioner.

3: Projektets krav:

  • Begrænsninger: Et af de store problemer for platform på nuværende tidspunkt er performance. Dette er en faktor, som teamet skal have i baghovedet ved udarbejdelsen af et nyt design.

  • Prioriteter: Teamet vil i løbet af processen udarbejde en MoSCoW, for at skabe en prioritet liste over de mest værdifulde funktioner, der skal arbejdes med.

  • Content: Da ClearView Trade ønskede at teamet skulle skabe sin egen opfattelse af platformen, blev teamet ikke præsenteret for de fejl og mangler, som ledelsen selv mente platformen havde.

4: Projektets overleveringer:

  • Til ClearView Trade: Målet for teamet er at aflevere en funktionel prototype, personas for platformen og Design Guidelines.
Brugerundersøgelser
For at skabe en større forståelse for platformen, var det nødvendigt at få en dialog med brugere, der benytter sig af platformen til dagligt. Herudover hjælper denne dialog også, med at identificere de eventuelle faldgruber, der skader det naturlige flow og effektiviteten. 

Udover interne interviews ved ClearView Trade, har der ligeledes været kontakt til tre virksomheder der alle benytter platformen: Claus Sørensen, Arla Foods og Danish Crown.

Igennem de mange interviews, observationer og fokusgruppe interviews hos de forskellige brugere, stod det klart at brugeroplevelsen kunne forbedres ved enten en optimering eller et re-design af platformen.

 

Experience Map

Der er til formålet blevet anvendt Experience Mapping. 

Experience Mappet har gjort det muligt at visualisere det narrativ, som brugerne oplever, fra første præsentation af platformen, til måden hvorpå de kan opretholde en god kontakt til ClearView Trade.

Wireframes

Med fundamentale UI-design principper er wireframes blevet skitseret.

Selvom wireframes er en artefakt, som de fleste kan forstå og tage stilling til, blev det dog besluttet ikke at involvere dem med brugerne. Dette er sket på baggrund af de mange findings der kunne konkludere at brugerne ikke kan forestille sig hvordan platformen ellers kan præsenteres, end som den var, og et high fidelity mockup var vejen frem.

Mockups

Nedenstående high fidelity mockups vil fungere som en visualisation, af hvordan platformen kunne se ud. Brugeren vil føle sig mere familiær med et mockup af et velkendt format, end blot en beskrivelse af de nye ændringer og det nye design.

De nedenstående mockups er eksporteret fra prototypen, som er udarbejdet i prototype software programmet Adobe XD.

Brugergrænsefladen (UI)

ClearView platformen består af tre hovedelementer, der tilsammen udgør Functional Patterns, der er platformens layout. Ud fra disse hovedelementer, kan platformens identitet, Perceptual Patterns, anvendes til at kommunikere og give platformen identitet. 

Datastrukturen er ikke præsenteret anderledes i prototypen end på den nuværende platform, da en lineær struktur stadig giver mest mening i forhold til brugernes arbejdsflow. Teamet har dog været opmærksomme på hvordan brugerne kan scanne dataen, efter de informationer de søger.

Den primære menu der er at finde til venstre på ClearView platformen, består af kernefunktionerne for brugeren for at kunne udføre sit arbejde. Menuen har en fixed position, og vil derfor altid være synlig. Dette gør det nemmere for brugeren at navigere på tværs af platformen.

Den sekundære menu fungere som header på ClearView platformen. Her bliver brugeren præsenteret for nogle ’ekstra’ funktioner, samt navigationsmuligheder i forbindelse med platformen. Menuen har en fixed position, og vil derfor altid være synlig. Dette gør det nemmere for brugeren at navigere på tværs af platformen.

Indholdet er at finde i det resterende rum på platformen. Her vil brugeren kunne løse sine opgaver, såsom consignments og certificates, men det vil ligeledes være her brugeren bliver præsenteret for platformsfunktioner såsom indstillinger mm.

Farver

ClearView platformen benytter sig af flere forskellige farver. Disse farver er forbundet med virksomhedsidentiteten og for at fremhæve elementer, der kan hjælpe brugeren gennem platformen.

For at sikre et ensartet udtryk, bør alle designløsninger følge enten farvepaletten, der er valgt på forhånd, eller kunne fungere med systemfarverne.

En komplet oversigt af alle systemfarver som projektet har anvendt, kan ses nedenfor.

Ikoner

ClearView platformen indholder flere forskellige ikoner. Disse ikoner repræsentere opgaver i forbindelse med platformens kernefunktioner og indholdstyper i forskellige anvendelsessituationer.

Nogle ikoner er blevet ændret i forbindelse med prototypen. Dette sker på baggrund af misforståelser omkring ikonernes betydning hos brugerne. Til højre ses alle ikoner der er blevet anvendt.

Projektet er en del af min afsluttende PBA. i Digital Konceptudvikling, hvor jeg har specialiseret min inden for UI/UX design. 

For at løse denne opgave er der blevet indsamlet data gennem desktop research, interviews, observationer og tests ved hjælp af forskellige metoder. Ved at analysere disse data er der blevet defineret nogle grundlæggende indsigter, der er fundamentet for prototypen. Herudover er prototypen baseret på UI-principper, der skaber rammerne for designet.

Dette er blot et udpluk af en omfattende opgave. Jeg håber du fandt det ligeså interessant at læse, som jeg fandt det interessant at lave.