En eksportportal der lemper processen i at eksporter varer ud af landet 

Kontekst

Case

 

Rolle

UI/UX Design

Mapping

Grafisk Design

Varighed

August 2018 – Januar 2019

Overblik

ClearView Trade er en it-virksomhed, der har udviklet en platform, der som den første i Danmark har digitaliseret processen for virksomheder, der eksportere deres produkter til udlandet. Igennem platformen kan virksomheder hurtigere få klargjort certifikater m.m. der skal bruges ved eksport af varer, før de må sendes ud af landet.

De har succes, set på økonomisk vækst og antal af virksomheder, der køber sig ind på den value proposition som ClearView Trade tilbyder. Denne succes har medført, at applikationen har lidt under forværret performance. Ligeledes har den store interesse også medført, at andre områder har været nedprioriteret, såsom den generelle brugeroplevelse.

“Hvordan kan store mængde data præsenteres, hvor navigation og overblik er alfa-omega for at kunne navigere ubesværet, således at platformen gøres mere intuitiv.”

Discover

Brugerundersøgelser
Efter teamet fik snakket med brugere og ikke-brugere af platformen, kunne vi udvikle nogle insigter over brugernes oplevelse med platformen.

Udover interne interviews ved ClearView Trade, har der ligeledes været kontakt til tre virksomheder der alle benytter platformen:
• Claus Sørensen
• Arla Foods
• Danish Crown.
Research

Udtalelser fra informanter teamet har været i kontakt med:

 

 “Det er bare noget man ved” – Ift. hvordan de benytter platformen – Anonym

Jeg har glemt flere gange når jeg vedhæfter, at når man skriver en kommentar, så skal man trykke på add comment. Jeg skriver kommentaren og så går jeg bare ned og trykker send, men man skal lige have husket at trykke add comment.” – Anonym

Når det engang bliver trukket ned over hoveder- ne på os, skal vi jo nok sætte os ind i det.” – Anonym

Det der er vigtigt, er at vi kan se hvad hinanden laver hele tiden” – Anonym

Hvis du siger til mig at det er sådan det virker, så er det sådan jeg gør det” – Anonym

Jeg tør egentlig ikke trykke på noget derinde, for jeg ved jo ikke hvad det er jeg gør.”- Ift. Settings – Anonym

Personas

Experience Map

Der er til formålet blevet anvendt Experience Mapping.

Igennem et Experience Mappet var det muligt at visualisere det narrativ, som brugerne oplever, fra første præsentation af platformen, til måden hvorpå de kan opretholde en god relation med ClearView Trade.

Wireframes

Low fidelity skitsering i et tidligt stadie af det nye redesign til platformen.

Platformen

Til venstre ses det gamle UI design og til højre ses det nye.

User Interface Design

ClearView platformen består af tre hovedelementer, der tilsammen udgør Functional Patterns, der er platformens layout. Ud fra disse hovedelementer, kan platformens identitet, Perceptual Patterns, anvendes til at kommunikere og give platformen identitet. 

Datastrukturen er ikke præsenteret anderledes i prototypen end på den nuværende platform, da en lineær struktur stadig giver mest mening i forhold til brugernes arbejdsflow. Teamet har dog været opmærksomme på hvordan brugerne kan scanne dataen, efter de informationer de søger.

Den primære menu der er at finde til venstre på ClearView platformen, består af kernefunktionerne for brugeren for at kunne udføre sit arbejde. Menuen har en fixed position, og vil derfor altid være synlig. Dette gør det nemmere for brugeren at navigere på tværs af platformen.

Den sekundære menu fungere som header på ClearView platformen. Her bliver brugeren præsenteret for nogle ’ekstra’ funktioner, samt navigationsmuligheder i forbindelse med platformen. Menuen har en fixed position, og vil derfor altid være synlig. Dette gør det nemmere for brugeren at navigere på tværs af platformen.

Indholdet er at finde i det resterende rum på platformen. Her vil brugeren kunne løse sine opgaver, såsom consignments og certificates, men det vil ligeledes være her brugeren bliver præsenteret for platformsfunktioner såsom indstillinger mm.

Deliver

Farver

ClearView platformen benytter sig af flere forskellige farver. Disse farver er forbundet med virksomhedsidentiteten og for at fremhæve elementer, der kan hjælpe brugeren gennem platformen.

Ikoner

ClearView platformen indholder flere forskellige ikoner. Disse ikoner repræsentere opgaver i forbindelse med platformens kernefunktioner og indholdstyper i forskellige anvendelsessituationer.

Nogle ikoner er blevet ændret i forbindelse med prototypen. Dette sker på baggrund af misforståelser omkring ikonernes betydning hos brugerne. 

Videreudvikling

Efter projektets afslutning, ligger der stadig flere opgaver i vente, og da dette projekt var i forbindelse med tidsbegrænset praktikperiode, vil flere brugertests stadig være en nødvendighed.

• A/B spilt-testing

• Redesign af hjemmeside for at skabe et kontinuerligt design

• Implementering