Vælg en side
Project Brief

As a public broadcasting service DRTV recognizes the vital role news plays in our lives and seeks to expand the entertainment focus by integrating news offerings for younger audiences.

Although entertainment, documentaries and fiction will still be the primary reason for engaging with DRTV and should remain so, research shows users would be happy to encounter news if they are suited to the usage of the streaming service.

Furthermore, as news outlets struggle to grapple with the reality that the majority of us find our news or learn about current events through other mediums like Facebook or Snapchat, DRTV would like to be forward thinking and take advantage of their streaming service platform as a means to integrate unique news formats in a novel and more modern way than today.

This could be clips from different news programs (for instance TV Avisen) presented to users, but it could also be news produced
specific for younger audiences – for instance short documentaries or separate news stories or clips produced during the day in a style appealing for the young audience .

Konklusion

DR Reel

Dette koncepts’ løsning tager afsæt i en ny måde at opleve nyheder på. Derfor er der til formålet blevet skabt et nyt medium, der har fået tildelt navnet: DR Reel.
DR Reel har til formål at fortælle/opsummere en aktuel nyhed på en let og tilgængelig måde, der tiltaler en yngre generation på farten, som ikke ser nyheder på flow tv.

For at kunne præsentere konceptets idé bedst muligt, blev der til formålet lavet en high fidelity prototype, der både inkluderer grafik, animationer og video. Alt med udgangspunkt i et storyboard over en valgt nyhed, der har lagt grundlag for hvad der skulle være af indhold i reelen, og hvordan den skulle se ud.

En high fidelity prototype har været med til at understøtte idéen, og det gav respondenterne en bedre fornemmelse af det endelige koncept.

Klient

DR

Rolle

User Journey Mapping, UI Design, Prototyping, Digital Design

Varighed

April 2017 – Maj 2017

Indsigter

Gennem et udsendt spørgeskema og en workshop med fem studerende, blev der indsamlet data, til at analysere de unges brug af DR TV, og hvordan de modtager deres nyheder, samt hvad de forbinder med nyheder.

Spørgeskemaet gav et billede af, at langt størstedelen af respondenterne ser det som en dårlig ide at få customized nyheder. Ved customization er brugerne bange for at gå glip af nogle vigtige nyheder, i det man kun følger det man interesserer sig for.

Når det kommer til måden respondenterne foretrækker at få deres nyheder på, svarer 50% at de helst læser deres nyheder, derefter kommer video med 28%. Ud fra disse besvarelser har teamet skabt et koncept, der kan leve op til disse ønsker.

Ca. 70% logger ikke ind på DR TV, når de skal se programmer. Løsningen i dette projekt er udviklet efter, at man kan bruge den uden at logge ind.

“Hvis nyheder er tilpasset efter mine interesser, vil min viden være meget smal” 

 Natalie, 24

“Jeg tjekker nyheder når jeg bruger offentlig transport”

– Kristoffer, 22

Design patterns

DR Reel henvender sig til den yngre generation, der vil have nyheder på farten. For at ramme denne generation var det nødvendigt at medtænke deres conceptual model. Dette skal sikre at udviklingen ikke bliver baseret på forkerte antagelser, der kan skade det flow der er ønsket med denne funktion.

Følgende afsnit omhandler de væsentlige navigations muligheder, som DR Reels indeholder.

Navigationen er velkendt blandt de fleste mobile enheder der anvender swipe funktioner. Eksemplerne til højre er fra DRTV’ forside hvor der vælges et program eller en DR Reel.

 

SWIPE DOWN

Når der swipes ned på DRTV, scrolles der opad på siden.

SWIPE UP

Når der swipes op på DRTV, scrolles der ned på siden.

1 FINGER SWIPE LEFT

Swipe til venstre, for frem

1 FINGER SWIPE RIGHT

Swipe til højre, for tilbage

Navigation i DR Reel

Navigationen i selve reelen er ligeledes genkendeligt fra andre lignende apps.

 

SWIPE LEFT

Swipe til venstre, for en ny Reel.

SWIPE RIGHT

Swipe til højre, for at gense en Reel.

SINGLE TAB

Hvis der tappes en gang på krydset i højre hjørne, lukkes en Reel.

Hvis der tappes en gang i enten højre eller venstre side, navigeres der frem og tilbage i en Reel.

PRESS AND HOLD

Når en finger holdes nede på midten af skærmen, pauses en Reel til du løfter fingeren igen.

Indikator og Karrusel

En standard indikator for hvor mange “slides” der er tilbage i DR Reelen angives med en karrusel. Ligeledes er tidsindikatoren velkendt fra andre sociale medier, som brugerne kan relatere til.

 

TIDSINDIKATOR

Øverst i en Reel, findes en tidsindikator, der viser hvor lang tid der er tilbage.

KARRUSEL

Nederst i Reelen, er der en indikator på hvor mange slides der er tilbage i en Reel.