Vælg en side

Case Study ı STIL

Overblik

Design en sammenhængende brugeroplevelse fra bevidsthed om uddannelsesmuligheder til endelig optagelse, inspireret af indsigter fra brugere.

Flere industrier gennemgår en transformation – enten i brugerrejsen, brugen af teknologier, eller simpelthen på baggrund af at hele branchen ændrer sig med hastige skridt med hensyn til konkurrence, forventninger og industriens rolle.

 I som team har til opgave at udforske brugerrejsen i forbindelse med ansøgning om et videregående uddannelsesprogram.

Klient

Undervisnings Ministeriet, Styrelsen for It og Læring

Rolle

User Interface Design
User Journey Mapping
UX Design
Prototype

Varighed

Marts 2017 – April 2017

Koncept beskrivelse

Med udgangspunkt i optagelse.dk, arbejdes der med at forebygge utrygheden i ansøgningsprocessen. Derfor er følgende problemstillinger opstillet:

”Hvordan forbedres ansøgningsprocessen for brugerne, så behovet for support reduceres?”.

Et redesign er blevet opbygget efter en step by step løsning. Det gør ansøgningsprocessen mere overskuelig og mindre teksttung. Ved at følge et systematisk flow, bliver siden mere brugervenlig, hvilket resultere i at ansøgeren kommer ind på alle sider der skal udfyldes. Derudover viser usabilitytests at brugerne følger sig mere tryg ved denne løsning.

Indsigter

Til indsamling af data er der i dette projekt lavet hhv. spørgeskemaundersøgelse, interview og en workshop.

 Af særlige opsigtsvækkende indsigter som følge af spørgsmålet “Følte du dig sikker på, at du havde ansøgt korrekt?”

Her var over. 1⁄3 usikre på om de havde ansøgt korrekt, hvilket er modsigende STIL’s ønske om at brugerne skal have en simpel og troværdig oplevelse, der gør dem selvsikre.

“De er meget i tvivl om, hvordan er det lige jeg udfylder det her skema korrekt. De er meget bange for, om de gør noget forkert”

– Dorte Hedevang, studievejleder Erhvervsakademi Aarhus

Workshop

En mindre workshop på Hadsted Højskole blev afholdt for at blive klogere på brugernes oplevelse med optagelse.dk og for at inddrage dem i designprocessen. 

“Det er ikke en super lækker oplevelse man har, når man går ind på optagelse.dk”

– Anne 21 år

“Det er så noget jeg tænker, der kan jeg godt blive totalt overvældet over de ting (informationer, red.) man får i hovedet.”

– Kathrine 19 år

“Jeg sad flere gange og kiggede det hele igennem. Har jeg nu krydset de rigtige af?”

– Cecilie 21 år

Wireframes

Fra indsigter via blueprint og usage story mapping blev der skitseret wireframes over løsningen. 

Igennem disse wireframes kunne high fidelity mockups og en prototype visualisere løsningen.

Mockups
Værdiskabelse
  • Et redesign af optagelse.dk vil skabe værdi for ansøgere, uddannelsesinstitutioner, studievejledere og STIL.
  • Det nye design gør at brugerne føler sig mere sikre i ansøgningsprocessen.
  • Uddannelsesinstitutionerne kan spare ressourcer, da de ikke skal følge op på mangler i ansøgninger.
  • En mere overskuelig ansøgningsproces gør brugerne mere selvstændige og mindsker antallet af spørgsmål. Derved reduceres behovet for support fra studievejledere og STIL.