Vælg en side
Projekt Brief

Several industries are experiencing transformation – either in customer journey flows, the use of technologies, or simply that the whole industry is changing at a rapid pace in terms of competition, customer expectations, and the role of the industry itself. We will be dealing with these over-arching issues and designing digital concept solutions that support the changes and trends you envision for a public sector player.
As a team of digital designers and change agents you are challenged to explore the customer journey in the process of applying for a higher education programme.

Koncept beskrivelse

STIL har opstillet følgende udfordring:
“Design en sammenhængende brugeroplevelse fra bevidsthed om uddannelsesmuligheder til endelig optagelse, inspireret af indsigter fra brugere, der vil være tilgængelige, funktionelle, inspirerende og uventede.”

Med udgangspunkt i optagelse.dk, arbejdes der med at forebygge utrygheden i ansøgningsprocessen. Derfor er følgende problemstillinger opstillet:

”Hvordan forbedres ansøgningsprocessen for brugerne, så behovet for support reduceres?”.

Med henblik på STIL’s ønske om forslag til ændringer, der kan skabe en bedre sammenhæng af optagelsesprocessen, samt de indhentede indsigter er der arbejdet på et redesign af optagelse.dk.

Redesignet er opbygget efter en step by step løsning, der gør det overskueligt og mindre teksttung. Ved at følge et systematisk flow, bliver siden mere brugervenlig, hvilket resultere i at ansøgeren kommer ind på alle sider der skal udfyldes.

Klient

Undervisnings Ministeriet, Styrelsen for It og Læring

Rolle

User Journey Mapping, UX Design, Prototype

Varighed

Marts 2017 – April 2017

Wireframes & High Fidelity Mockups

Ud fra indsigter via vores blueprint og usage story mapping blev der udarbejdet wireframes over løsningen. Dette har været med til at skabe rammerne for prototypen. Wireframes gjorde det også muligt at arbejde mere effektivt og iterativt.

De udarbejdede wireframes lagde grundlag for en high fidelity prototype. Med en high fidelity prototype visualiseres løsningen på en måde der tydeliggøre de fejl og mangler optagelse.dk nuværende platform har. Ligeledes præsenteres de indsamlede brugerindsigter igennem en visualisering i stedet for rå data.

Værdiskabelse

Et redesign af optagelse.dk vil skabe værdi for ansøgere, uddannelsesinstitutioner, studievejledere og STIL.

Det nye design gør at brugerne føler sig mere sikre i ansøgningsprocessen, når det kommer til at udfylde de rigtige felter og uploade de rette bilag.

En fyldestgørende ansøgning gør at brugerne kommer i betragtning til deres ønskede studieplads.

Ligeledes vil en fyldestgørende ansøgning betyde at uddannelsesinstitutionerne ikke skal bruge ressourcer på at følge op på mangler i ansøgninger.

En mere overskuelig ansøgningsproces gør ligeledes brugerne mere selvstændige og mindsker antallet af spørgsmål. Derved reduceres behovet for support fra studievejledere og STIL.